اخذ مجوز دستگاه تولید ازن ساخت شرکت ازن آب در سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

مرکز توسعه مکانیزاسیون

اخذ مجوز دستگاه تولید ازن ساخت شرکت ازن آب در سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

به گزارش گروه مکانیزاسیون دام، طیور و آبزیان مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون با هدف افزایش کمی و کیفی تولیدات و افزایش بهره وری در امور دام، طیور و شیلات هم اکنون تعداد ۶۸ شرکت تولید کننده و تعداد ۳۵ شرکت تامین کننده که در مجموع ۱۷۰ نوع تجهیزات مختلف در زمینه های فوق در سامانه مرکز وجود دارد که بهره برداران این بخش می توانند جهت ارتقاع کیفی تجهیزات مورد استفاده در واحد های بهره بردار خود از تسهیلات ویژه مکانیزاسیون استفاده نمایند.

آقای مهندس دهقانزاده رئیس گروه مکانیزاسیون دام، طیور و آبزیان مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود : پس از بررسی های لازم از شرکت های تولیدکننده و بهره برداران و استعلام های مربوطه از مراجع ذیربط (سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات ایران) موفق به قرار دادن دستگاه های تولید ازن در سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جهت استفاده از تسهیلات خط اعتباری مرکز برای بهره برداران بخش شیلات گردید.

سیستم ازن ژنراتور صنعتی آب خنک ساخت شرکت ازن آب اخیرا به این سامانه اضافه شده است که از این سیستم در ضدعفونی و گندزدایی آب ورودی و ریسایکل مزارع پرورش ماهی استفاده می شود.

 

 

 

 

http://agmdc.ir/_DouranPortal/documents/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%2017/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%205%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2097.pdf