افتتاح بزرگترین پروژه ازن زنی آب پرورش ماهی در خاورمیانه در مجتمع قزل دانش

سیستم ازن زنی قزل دانش

افتتاح بزرگترین پروژه ازن زنی آب پرورش ماهی در خاورمیانه در مجتمع قزل دانش

شرکت ازن آب مفتخر است که بعنوان بزرگترین شرکت ازن ساز در خاورمیانه اولین سیستم ازن ژنراتور با توان تولید ۱ کیلوگرم ازن در ساعت درحوزه آبزی پروری، را راه اندازی کرد .

این سیستم برای ضدعفونی آب ورودی رودخانه مجتمع پرورش ماهی قزل دانش که از رودخانه گاماسیاب تامین می شود، طراحی شده است.