کاربرد ازن در پرورش آبزیان با استفاده از ازن ژنراتور

آبزی پروری

کاربرد ازن در پرورش آبزیان با استفاده از ازن ژنراتور

ازن در آبزی‌پروری

محدودیت منابع آب و زمینهای مناسب جهت احداث انواع استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی از یک سو و نیاز این مزارع به منابع مالی کلان و سرمایه گذاری زیاد برای آنها از سوی دیگر ، کارشناسان امور را بر آن داشته است که سایر منابع و پتانسیلهای موجود را نیز در جهت تولید آبزیان بکار گیرند. در بحث پرورش آبزیان استفاده مطلوب از منابع آبی و اراضی مناسب مسئله حائز اهمیتی است که نباید نادیده گرفته شود زیرا وضعیت اقلیمی کشورمان اقتضا می کند که حداکثر بهره برداری از منابع آبی حتی منابع آبی خرد صورت گیرد . برای استفاده حداکثر از این منابع در مرحله اول باید از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم. معمولاً کشاورزان به این منظور اقدام به ساخت حوضچه ها و کانالهای سیمانی برای ذخیره آب و انتقال آن به مزارع می نمایند که با توجه به وجود این مخازن ذخیره آب و همچنین شبکه های آبیاری و زهکشی و کانالهای ساخته شده بوضوح مشاهده می کنیم که منابع خوبی از آب بصورت ارزان و اقتصادی در اختیار ما قرار دارد و با اندک تغییراتی در تأسیسات این مخازن ذخیره آب و شبکه های آبیاری می توانیم از این منابع آبی جهت پرورش ماهی استفاده نمائیم.  با توجه به کمبود روز افزون آب هدف کلی ما استفاده مجدد از آب و افزایش تراکم ماهی در اسـتخرهای پرورشی است. طبق محاسبات انجام شده، با احیای مجدد آب و ایجاد شرایط زیست مناسب در اسـتخرها، بـا تراکم بالا می توان مصرف آب کاهش داد که این خود در پرورش و فراگیر کردن آن در مزارعی که آب و زمین مختصری دارند، تحول بوجود می آورد.

ازن نقش مهمی در جلوگیری و حذف بیماری‌های ماهی در سامانه‌های پرورش آبزیان دارد. این ماده باعث گندزدایی و اکسایش آلاینده‌های موجود در آب می‌شود. ازن باعث نابودی ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ ها و پروتوزوآ می‌شود. این ماده در مقابله با استرپتوکوکوس‌های موجود در محیط پرورش اثر بسیار خوبی دارد. استفاده از ازن موجب افزایش رشد ماهی و کاهش استفاده از داروها و آنتی‌بیوتیکها در آبزی‌پروری می‌شود برای دست یابی به بالاترین حد بازماندگی در مراکز تکثیر ماهی/میگو آب ورودی باید تمیز و عاری از میکروارگانیسم ها و دیگر آلودگی‌ها باشد. ازن باعث سترون‌ سازی آب ورودی به هچری‌ها شده موجب افزایش درصد بازماندگی و حذف مواد شیمیایی برای آماده‌ سازی آب می‌شود . ازن همچنین می‌تواند مقدار اکسیژن حل شده در آب را افزایش دهد و در مقایسه با کلر که برای حیات ماهی مشکل‌آفرین است مخاطره ای را در بر ندارد. در پرورش میگو ازن باعث حذف ویبریوها (که عامل بیماری در پرورش میگو هستند) می‌شود. آب ازن زده شده‌ به آب دریا سبب سالم ماندن میگوی پرورشی می‌شود.

استفاده از این ماده در صنایع غذایی و شیلاتی کشورهای ژاپن، استرالیا، فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته در صنعت غذا و آبزی پروری نیز مجاز اعلام شده است.

 

fish_ozone_generator

امتیارهای کاربرد ازن در پرورش ماهی  :

 • · جایگزین نمودن ازن به جای هر ماده ضدعفونی کننده دیگر
  · از بین بردن کامل انگل، ویروس، قارچ، تخم خزه و جلبک و تمامی میکرو ارگانیسم ها
  · گندزدایی و تصفیه آب استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان(ماهی، میگو، جلبک، زالو و…)
  · استفاده در سیستم های مدار بسته بجای استفاده از UV
  · استفاده بهینه از آب استخر در صورت سیرکولاسیون آب
  · بهبود کیفیت آب
  · افزایش مقدار رشد
  · کاهش بیماری‌ها و حذف مواد شیمیایی و داروها
  · بی خطر بودن برای موجود زنده
  · افزایش اکسیژن محلول در آب
  · افزایش ORP (پتانسیل احیایی اکسیژن)
  · انعقاد اجرام کلوییدی ۳۰-۱ میکرون و جداسازی آن ها در بیوفیلترها
  · کمک به حذف آمونیاک و افزایش کارایی بایوفیلتر
  · جداسازی نیتریت در سامانه های مداربسته از طرق اکسایش آن
  · کاهش بیماری های ماهی و CIP استخرها
  · شستشوی آبزیان و افزایش ماندگاری آن به دلیل کاهش بار میکروبی
  · استفاده از یخ حاوی ازن برای خنک‌سازی آبزی به صورت استریلیزه
  · حذف بوی نامطبوع آبزی در کارخانه های فراوری
  · ضدعفونی فیله، سطوح و تجهیزات فرآورش از تمامی پاتوژن ها
  · پاشش آب حاوی ازن به سطوح و تجهیزات بدون استفاده از دیگر مواد شیمیایی/گندزدا
  · تصفیه‌ فاضلاب واحدهای فرآوری و کاهش BOD وCOD

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل به کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید.

(داخلی ۱۰۷ و ۱۰۸)۶-۶۶۵۹۴۶۳۴-۰۲۱

۰۹۱۰۲۳۰۲۹۰۴

http://ozoneab.com/fa/wp-content/uploads/2019/01/کاربرد-ازن-در-آبزی-پروری.pdf