کاربرد ازن در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی

نمونه پساب قبل و بعد از ازن زنی

استفاده از ازن در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی

شرکت ازن آب بعنوان اولین و بزرگترین شرکت ازن ساز در ایران و خاورمیانه می باشد. واحد تحقیق و توسعه این شرکت در زمینه انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و استفاده از ازن در موارد نوین با مراکزی علمی، آموزشی و پژوهشی آماده همکاری می باشد. همچنین برای براورد دقیقتر در زمینه پروژه های بزرگ که برنامه استفاده از سیستم های فراصنعتی را دارند با انجام آزمایش های لازم تاثیر ازن را در زمینه رنگبری ، بوبری ، کاهش COD , BOD و یا سایر پاتوژن ها و ترکیبات شیمیایی مضر را نشان می دهد. که با توجه به تاثیر ازن بر نمونه برآورد دقیقتر برای استفاده از سیستم ازن در مجموعه های فراصنعتی میسر میگردد. در این راستا واحد تحقیق و توسعه شرکت ازن آب تاکنون در زمینه پساب های صنعتی در مراکز آب و فاضلاب شهری ، نساجی، چوب و کاغذ، کارتن سازی ، پساب مراکز صنایع غذایی، پرورش ماهی و …. آزمایش ها را انجام داده تصاویر برخی از این موارد به پیوست قابل مشاهده است . این نکته حائز اهمیت است که انجام این آزمایشها از اتلاف وقت و انرژی و سرمایه و …. جلوگیری می کند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل به کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۰۲۹۰۲۹۰۷ و (داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶)۶-۶۶۵۹۴۶۳۴-۰۲۱